I am _lennah

AKA ๐“›๐“ฎ๐“ท๐“ท๐“ช๐“ฑ

My Schedule

Enjoy with me. My shows are in full HD.

I am 21yo :). Currently i live in Lenna world's. I can chat with you in english & espaรฑol.

_lennah's room subject history:

"Lovense Lush on - Interactive Toy that vibrates with your Tips #lovense #new #teen #sexy #beatiful"

"๐ธ๐“‡๐‘œ๐“‰๐’พ๐’ธ & ๐“ˆ๐‘’๐“ƒ๐“ˆ๐“Š๐’ถ๐“ ๐“๐’ถ๐“‰๐’พ๐“ƒ ๐’ท๐“‡๐“Š๐“ƒ๐‘’๐“‰๐“‰๐‘’โ™ฅ ๐“›๐“”๐“๐“๐“๐“— - Multi Goal: TASINGS & ACCION..."

"๐ธ๐“‡๐‘œ๐“‰๐’พ๐’ธ & ๐“ˆ๐‘’๐“ƒ๐“ˆ๐“Š๐’ถ๐“ ๐“๐’ถ๐“‰๐’พ๐“ƒ ๐’ท๐“‡๐“Š๐“ƒ๐‘’๐“‰๐“‰๐‘’โ™ฅ ๐“›๐“”๐“๐“๐“๐“— - Multi Goal: TASINGS & MORE..."

"๐ธ๐“‡๐‘œ๐“‰๐’พ๐’ธ & ๐“ˆ๐‘’๐“ƒ๐“ˆ๐“Š๐’ถ๐“ ๐“๐’ถ๐“‰๐’พ๐“ƒ ๐’ท๐“‡๐“Š๐“ƒ๐‘’๐“‰๐“‰๐‘’โ™ฅ ๐“›๐“”๐“๐“๐“๐“— - Multi Goal: TEASINGS & MORE..."

"๐ธ๐“‡๐‘œ๐“‰๐’พ๐’ธ & ๐“ˆ๐‘’๐“ƒ๐“ˆ๐“Š๐’ถ๐“ ๐“๐’ถ๐“‰๐’พ๐“ƒ ๐’ท๐“‡๐“Š๐“ƒ๐‘’๐“‰๐“‰๐‘’โ™ฅ ๐“›๐“”๐“๐“๐“๐“— shower show TIP MENU - Multi Goal: TEASINGS & MORE..."

"๐ธ๐“‡๐‘œ๐“‰๐’พ๐’ธ & ๐“ˆ๐‘’๐“ƒ๐“ˆ๐“Š๐’ถ๐“ ๐“๐’ถ๐“‰๐’พ๐“ƒ ๐’ท๐“‡๐“Š๐“ƒ๐‘’๐“‰๐“‰๐‘’โ™ฅ ๐“›๐“”๐“๐“๐“๐“— - Multi Goal: TEASINGS & MORE... GOAL #30 SHOWER SHOW"

""

"๐ธ๐“‡๐‘œ๐“‰๐’พ๐’ธ & ๐“ˆ๐‘’๐“ƒ๐“ˆ๐“Š๐’ถ๐“ ๐“๐’ถ๐“‰๐’พ๐“ƒ ๐’ท๐“‡๐“Š๐“ƒ๐‘’๐“‰๐“‰๐‘’โ™ฅ ๐“›๐“”๐“๐“๐“๐“— - Multi Goal: HAPPY ORGASM FEM DAY!โ™ฅ TEASINGS & MORE..."

"๐ธ๐“‡๐‘œ๐“‰๐’พ๐’ธ & ๐“ˆ๐‘’๐“ƒ๐“ˆ๐“Š๐’ถ๐“ ๐“๐’ถ๐“‰๐’พ๐“ƒ ๐’ท๐“‡๐“Š๐“ƒ๐‘’๐“‰๐“‰๐‘’โ™ฅ ๐“›๐“”๐“๐“๐“๐“— - Multi Goal: Happy female orgasm day โ™ฅโ™ฅ TEASINGS & MORE..."

"๐ธ๐“‡๐‘œ๐“‰๐’พ๐’ธ & ๐“ˆ๐‘’๐“ƒ๐“ˆ๐“Š๐’ถ๐“ ๐“๐’ถ๐“‰๐’พ๐“ƒ ๐’ท๐“‡๐“Š๐“ƒ๐‘’๐“‰๐“‰๐‘’โ™ฅ ๐“›๐“”๐“๐“๐“๐“— - Multi Goal: TEASINGS"

"๐ธ๐“‡๐‘œ๐“‰๐’พ๐’ธ & ๐“ˆ๐‘’๐“ƒ๐“ˆ๐“Š๐’ถ๐“ ๐“๐’ถ๐“‰๐’พ๐“ƒ ๐’ท๐“‡๐“Š๐“ƒ๐‘’๐“‰๐“‰๐‘’โ™ฅ ๐“›๐“”๐“๐“๐“๐“— - Multi Goal: TEASINGS GOAL #30 SHOWER SHOW"